Zarząd

Jarosław Chrupek

Tomasz Nitsch

Andrzej Burzyński

Marta Mioduszewska

Komisja rewizyjna

Przemysław Gamdzyk

Arleta Stachowska

Spotkanie inauguracyjne Dama Poland Chapter

czerwiec 2019