DAMA DMBOK

DMBok o Data Governace

W dzisiejszej erze cyfrowej, dane stały się jednym z najcenniejszych zasobów dla organizacji. Właściwe zarządzanie danymi staje się nieodzowne, aby wykorzystać ich pełen potencjał i osiągnąć strategiczne cele biznesowe. W ramach tego procesu, dwie kluczowe praktyki wyłaniają się na pierwszy plan: #DataGovernance #DataStewardship. Te dwie koncepcje są nieodłącznie powiązane i razem tworzą fundament skutecznego zarządzania danymi.

Ważne jest zrozumienie, że zarządzanie danymi nie jest izolowanym procesem, lecz ściśle związane z kontekstem organizacji. Nie wystarczy jedynie posiadać technologiczne rozwiązania do przechowywania i analizy danych. Efektywne zarządzanie danymi wymaga uwzględnienia szerokiego spektrum czynników, takich jak strategia biznesowa, strategia IT, polityki i standardy organizacji oraz kultura biznesowa i otoczenie.

 

#DMBOK przedstawia następującą definicję data governance i data stewardship: “Wykonywanie władzy, kontroli oraz podejmowania wspólnych decyzji (planowanie, monitorowanie i egzekwowanie) w zakresie zarządzania aktywami danych.”

Według #DMBOK, istnieją trzy podstawowe cele strategiczne #DataGovernance #DataStewardship:

   • Umożliwienie organizacji zarządzania danymi jako aktywem.

   • Określanie, zatwierdzanie, komunikowanie i wdrażanie zasad, polityk, mierników, narzędzi i odpowiedzialności dotyczących zarządzania danymi.

   • Monitorowanie i kierowanie zgodnością z politykami, wykorzystaniem danych oraz działaniami zarządzania.

  Określanie, zatwierdzanie, komunikowanie i wdrażanie zasad, polityk, narzędzi i mierników dotyczących zarządzania danymi jest niezwykle istotne dla utrzymania spójności i skuteczności w obszarze danych. Również monitorowanie i kierowanie zgodnością z politykami, wykorzystaniem danych oraz działaniami zarządzania pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości danych i zgodności z przepisami. Te cele są kluczowe dla organizacji dążących do efektywnego wykorzystania swoich zasobów danych. 

  #DataGovernance #DataStewardship

  Implementacja data governance i data stewardship generuje różnorodne produkty, które pomagają organizacjom w skutecznym zarządzaniu danymi. Niektóre z tych produktów to:

   • Strategię zarządzania danymi;
   • Strategię danych;
   • Mapę strategiczną strategii biznesowej i zarządzania danymi;
   • Zasady danych, polityki zarządzania danymi, procesy;
   • Ramy operacyjne dla danych;
   • Mapę strategiczną i strategię wdrożenia, itp.

   Wszystkie te produkty pozwalają na wcielenie w życie data governance w całej organizacji oraz na monitorowanie i ocenę jej efektywności.

   #DMBOK definiuje również szereg aktywności, które wynikają bezpośrednio z data governance i data stewardship. Niektóre z tych aktywności to:

    • Określenie zarządzania danymi dla organizacji.
    • Opracowanie strategii zarządzania danymi.
    • Przeprowadzenie oceny gotowości/dojrzałości data governance
    • Przeprowadzenie analizy i dopasowania do biznesu.
    • Opracowanie punktów styku w organizacji.
    • Określenie ram operacyjnych zarządzania danymi.
    • Opracowanie celów, zasad i polityk.
    • Zapewnienie wsparcia projektom zarządzania danymi.

    Podzielcie się w komentarzach swoimi praktykami dotyczącymi data governance – jak to wygląda w Waszych organizacjach? Czekamy na Wasze cenne doświadczenia i opinie!

    Nie przegapcie kolejnego artykułu: będzie poświęcony katalogom danych w #DMBOK

    image-2

    Omówienie one-pagerów (diagramów kontekstowych) w DMBoK

    Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak skutecznie zarządzać danymi w swojej firmie? Metoda DAMA DMBOK to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod na świecie, która umożliwia skuteczne zarządzanie danymi. W tym artykule dowiesz się, jak diagramy kontekstowe DAMA pomogą Ci w zrozumieniu podstawowych elementów metodyki i jak wykorzystać je w praktyce. Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz przygodę z zarządzaniem danymi, czy szukasz sposobu na usprawnienie procesów w swojej firmie – diagramy kontekstowe DAMA są narzędziem, które warto poznać!

    W ramach metodyki zarządzania danymi wg DAMA (Dama-DM BOK Framework) zdefiniowano spójne obszary tematyczne zwane Data Management Knowledge Area. 

    Omówienie obszarów tematycznych stanowi podstawową zawartość DMBOK-a. Każdy z obszarów tematycznych opisywany jest w oddzielnym rozdziale.

    We wstępie do każdego z tych rozdziałów prezentowany jest diagram kontekstowy dla rozdziału. Diagram ten w zwięzłej i ustandaryzowanej dla DMBOK-a formie wykazuje podstawowe definicje i cele dla wszystkich obszarów.

    Ze względu na duże zainteresowanie diagramami DAMA International zdecydował się je opublikować.

    Ich komplet znajdziesz tutaj: https://www.dama.org/cpages/dmbok-2-image-download

    Diagramy kontekstowe to wiedza w pigułce z każdego obszaru tematycznego DAMA-DMBOK-a. Dla osób mających dostęp do DMBOK-a mogą służyć jako kompendium zawierające najważniejsze elementy metodyki czy podręczna ściąga przy wdrażaniu zarządzania danymi. Z kolei dla tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na zakup podręcznika DMBOK-a dają możliwość poznania podstawowych elementów metodyki, kluczowych dla zarządzania danymi. 

    Na przykładzie diagramu dla obszaru Data Governance i Stewardship omówię ich elementy.

    Jak widzicie diagramy dostarczają wiele użytecznych informacji. Zachęcamy do ich pobrania i wykorzystywania w codziennej praktyce.

    #Jeśli interesujesz się zarządzaniem danymi i chcesz rozwijać swoją wiedzę na ten temat, to dołączenie do społeczności DAMA może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Jako członek będziesz miał dostęp do najnowszych trendów i najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem danymi, a także do innych profesjonalistów z branży. Zachęcamy do kontaktu z DAMA Poland i dołączenia do naszej społeczności.