Stowarzyszenie DAMA Poland Chapter

Information Architecture Conference (IAC 2024)

Seattle, USA on-site Seattle, United States

Zapraszamy do udziału w konferencji z cyklu Information Architecture Conference (IAC 2024).  Informacje dotyczące agendy oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie: https://www.theiaconference.com Jest to bardzo dobra okazja do spotkania i wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie specjalistów zajmujących się zarządzaniem danymi. Oficjalny język: angielski.

Koszyk na zakupy