Zarząd

Tomasz Nitsch

Andrzej Burzyński

Jacek Pietras

Komisja rewizyjna

Przemysław Gamdzyk

Jarosław Chrupek

Spotkanie inauguracyjne Dama Poland Chapter

czerwiec 2019