Stowarzyszenie DAMA Poland Chapter

Webinar – Data Governance, but in a human way

On-line

Data governance is hard, and it’s all because of human beings tend to be emotional and sometimes irrational. But it shouldn’t be an excuse, it should be an opportunity to leverage the sensitivity of human beings to drive data governance through cross-functional collaboration. Tiankai experienced some things about the human aspect of Data Governance and […]

Information Management Fundamentals

On-line

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Information Management Fundamentals.  Informacje dotyczące agendy oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie: https://irmuk.co.uk/event/information-management-fundamentals-3-day-virtual-course-2/ Jest to bardzo dobra okazja do budowania kompetencji w zakresie zarządzania danymi. Oficjalny język: angielski.

Data Governance

On-line

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Data Governance.  Informacje dotyczące agendy oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie: https://technologytransfer.it/events-mec/data-governance-6/ Jest to bardzo dobra okazja do budowania kompetencji w zakresie zarządzania danymi. Oficjalny język: angielski.

Information Management Fundamentals

On-line

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Information Management Fundamentals.  Informacje dotyczące agendy oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie: https://irmuk.co.uk/event/information-management-fundamentals-3-day-virtual-course-2/ Jest to bardzo dobra okazja do budowania kompetencji w zakresie zarządzania danymi. Oficjalny język: angielski.

TDWI Data Modeling Essentials

On-line

Zapraszamy do udziału w seminarium poświęconemu modelowaniu danych.  Informacje dotyczące agendy oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie https://tdwi.org/events/seminars/december/data-modeling-essentials.aspx Jest to bardzo dobra okazja do spotkania i wymiany doświadczeń w gronie specjalistów zajmujących się modelowaniem danych. Oficjalny język: angielski.

Koszyk na zakupy