Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie DAMA Poland Chapter z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 71 lok. 512, 00-715 Warszawa. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych opisanych w zakładce: polityka prywatności