czerwiec
DAMA DMBOK

DMBok o Data Governace

W dzisiejszej erze cyfrowej, dane stały się jednym z najcenniejszych zasobów dla organizacji. Właściwe zarządzanie danymi staje się nieodzowne, aby wykorzystać ich pełen potencjał i osiągnąć strategiczne cele biznesowe. W ramach tego procesu, dwie kluczowe praktyki wyłaniają się na pierwszy plan: #DataGovernance #DataStewardship. Te dwie koncepcje są nieodłącznie powiązane i razem tworzą fundament skutecznego zarządzania danymi. Ważne jest zrozumienie, że zarządzanie danymi nie jest izolowanym procesem, lecz ściśle związane z kontekstem organizacji. Nie wystarczy jedynie posiadać technologiczne rozwiązania do przechowywania i analizy danych. Efektywne zarządzanie danymi wymaga uwzględnienia szerokiego spektrum czynników, takich ja ...