DALL·E 2024-03-24 16.32.51 - Illustrate the essence of data ethics in the Healthcare Life Science industry, focusing on the fundamental role of ethical data-handling in elevating

Data Ethics and Data Principles in Healthcare and Life Sciences Industry / Etyka danych w branży Healthcare and Life Sciences (HCLS)

DALL·E 2024-03-16 20.45.46 - Visualize the concept of a Data Strategy being a key to success in a modern, complex, and competitive business environment, where managing and utilizi

Dlaczego Strategia Danych ważna jest?

W dzisiejszym świecie Strategia Danych jest kluczowym elementem

 sukcesu dla organizacji. Określa ona sposób, w jaki firma gromadzi, przechowuje, zarządza i wykorzystuje dane, aby osiągnąć swoje cele biznesowe, w tym jak przygotowuje swoje dane pod katem ML/AI oraz systematycznie eliminuje tzw. obszary ‘Dark Data’:

W związku z powyższym, rozwinięcie klarownej i spójnej strategii danych staje się priorytetem dla każdej organizacji, która chce pozostać konkurencyjna i zrównoważona na dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym.

Istnieje kilka obszarów, dla których Strategia Danych jest szczególnie ważna w dzisiejszych czasach:

Wielkość i złożoność danych: Wraz z rosnącą ilością danych generowanych przez firmy, konieczne jest posiadanie jasnej strategii, aby skutecznie nimi zarządzać. Strategia danych pomaga w zorganizowaniu i uporządkowaniu tych danych, umożliwiając ich efektywne wykorzystanie

Konkurencyjność rynku: Współczesne firmy konkurują na coraz bardziej zglobalizowanym rynku, gdzie dane są kluczowym narzędziem do podejmowania inteligentnych decyzji biznesowych. Firmy posiadające dobrze przemyślaną strategię danych są w stanie wykorzystać swoje dane jako strategiczny zasób, dając im przewagę konkurencyjną.

Innowacje i personalizacja: Dostęp do danych o klientach pozwala firmom na tworzenie bardziej spersonalizowanych i dostosowanych produktów oraz usług. Strategia danych umożliwia zbieranie, analizę i interpretację tych danych, co z kolei prowadzi do lepszego zrozumienia potrzeb klientów i innowacyjnych rozwiązań

Bezpieczeństwo danych: W obliczu rosnących zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem i przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, strategia danych staje się kluczowym narzędziem w zapewnieniu bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż brak odpowiednej Strategii Danych może prowadzić do powstawania tzw. ‘Technical Dept’ oraz ‘Data Spaghetti’.

Strategii Danych typu ‘Data Spaghetti’:

co w konsekwencji może się wiązać zarówno z negatywnym wpływem na nasze procesy biznesowy jak i wyniki finansowe:

Aby w pełni wykorzystać Strategię Danych w ramach poszczególnych obszarów musimy wpierw zaadresować nasze potrzebny w odpowiedni sposób skupiając się przynajmniej na trzech poniższych elementach:

   

   • Ludzie, gdzie ludzie zapewniają odpowiedni know-how i podejście do pracy

   • Procesy, które wpierają wykorzystanie danych

   • Technologia, która umożliwia sprawniejsze wykorzystanie procesowanych danych

  Należy tutaj zaznaczyć, iż nasza Strategia Danych powinna być podzielona na odpowiednie fazy, aby odpowiednio zaadresować nasze potrzeby w czasie, gdzie możemy wyróżnić następujące fazy:

    

    • Taktyczna, w której skupiamy się na zadaniach, które umożliwiają na zrozumienie danych np. narzędzia typu Data Catalog, Data Quality lub Data Lineage oraz odpowiednie zarządzanie nimi, czyli np: Data Storage, Data Integration, Reporting platforms

    • Strategiczna, w której możemy skupić się na poprawie tego co udało nam się „odkryć” (discovery), a wiec np. zaadresowanie Data Factory i Data Mesh potrzeb

    • Wizja, która w dużej mierze powinna pokrywać sie ze strategia firmy, jako ze w dłuższym okresie czasu trudno jest bezpośrednio zaadresować strategii danych w przeciwieństwie do startego biznesowej, która może określać gdzie firma chciała by się znaleźć ze pięć lat:

   Mając tak zdefiniowane krytyczne obszary, elementy, fazy itp. możemy pokusić się o określenie naszych docelowych celów strategicznych dla danych płynących np. z metodologii DAMA,  tak aby nasze dane były:

     

     • łatwe do zidentyfikowania

     • łatwe do zrozumienia

     • poprawne

     • kompletne

     • spójne

     • możliwe do śledzenia

     • chronione

    W ślad za tak określona strategią dla danych, każda firma może zdefiniować odpowiednie przesłanki jak osiągnąć te cele zatrudniając odpowiednich ludzi, wprowadzając wymagane polityki, procedury i procesy oraz implementując narzędzia, które następnie wesprą nas przy wprowadzenia ww. założeń i pozwolą zmierzyć się ze wszystkimi wyzwaniami płynącymi z wdrażania Strategii Danych po stronie Data Governance jako czynniki umożliwiający realizacje Strategii Danych.