marzec
DALL·E 2024-03-24 16.32.51 - Illustrate the essence of data ethics in the Healthcare Life Science industry, focusing on the fundamental role of ethical data-handling in elevating

Data Ethics and Data Principles in Healthcare and Life Sciences Industry / Etyka danych w branży Healthcare and Life Sciences (HCLS)

Polska wersja English version Polska wersja Abstrakt W artykule zostaną przedstawione trzy podstawowe zasady zarządzania danymi oparte na Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Przestrzeganie standardów branżowych zapewnia, że organizacje działają etycznie i odpowiedzialnie w zakresie przetwarzania danych, przyczyniając się do zaufania, wiarygodności oraz zrównoważonego rozwoju i reputacji branży. W artykule zostaną przedstawione zasady etyki danych w branży Healthcare and Life Sciences (HCLS). Artykuł opowie o fundamentalnej roli etycznego przetwarzania danych w rozwoju Human Experience (HX) design i generatywnej sztucznej inteligencji oraz postara się odpowiedzieć na następujące pytania:Jaką rolę odgrywa ...

DALL·E 2024-03-16 20.45.46 - Visualize the concept of a Data Strategy being a key to success in a modern, complex, and competitive business environment, where managing and utilizi

Dlaczego Strategia Danych ważna jest?

W dzisiejszym świecie Strategia Danych jest kluczowym elementem sukcesu dla organizacji. Określa ona sposób, w jaki firma gromadzi, przechowuje, zarządza i wykorzystuje dane, aby osiągnąć swoje cele biznesowe, w tym jak przygotowuje swoje dane pod katem ML/AI oraz systematycznie eliminuje tzw. obszary ‘Dark Data’:W związku z powyższym, rozwinięcie klarownej i spójnej strategii danych staje się priorytetem dla każdej organizacji, która chce pozostać konkurencyjna i zrównoważona na dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym.Istnieje kilka obszarów, dla których Strategia Danych jest szczególnie ważna w dzisiejszych czasach:Wielkość i złożoność danych: Wraz z rosnącą ilością danych generowanych przez firmy, konieczne jest posiadanie ...

wrzesień
_123d5c94-2a3a-4a7a-b680-1aa8e841bb60

Monetyzacja danych, a jakość danych – przykład na bazie zarządzania ryzykiem kredytowym w banku

Co to jest monetyzacja danych ?Monetyzacja danych oznacza wykorzystywanie zgromadzonych informacji i danych klientów w celu generowania przychodów lub zysków. Jest to praktyka, która staje się coraz bardziej popularna w erze cyfrowej, gdzie przedsiębiorstwa gromadzą ogromne ilości danych o swoich klientach i ich transakcjach. Oto kilka produktów, dla których można ‘monetyzować’ dane na przykładzie branży bankowej:Personalizacja ofert i usług: Banki mogą wykorzystywać dane o zachowaniach finansowych klientów, aby dostosować oferty i usługi do ich indywidualnych potrzebAnaliza ryzyka i ocena kredytowa: Dane klientów pozwalają bankom na dokładniejszą analizę ryzyka i ocenę kredytową. Dzięki temu mogą one podejmować bardziej trafn ...

sierpień

Katalog Danych (Data Catalog)

W dzisiejszym świecie dane odgrywają kluczową rolę, jednak ich interpretacja może być utrudniona ze względu na ilość różnorodność struktur danych (ustrukturyzowane/nieustrukturyzowane dane). Według metodologii DAMA, aby uporządkować ten potencjalny ‘chaos’, potrzebujemy jednolitego i zaufanego źródła informacji, z którego wyciągniemy wszystkie interesujące nas informacje w wygodny i przyjazny sposób - takim rozwiązaniem jest m.in ‘Katalog Danych', który zawiera informacje pochodzące zarówno z tzw. ‘Słowników Biznesowych’ (Business Glossary) jaki i obszaru zarządzania ‘Metadata’ a które to obszary są częścią tzw. 'DAMA Wheel’ Jednym z obszarów jest obszar 'METADATA', który to pokrywa m.in obszar 'Słowników Biznesowych' (Business Glossary)...

czerwiec
DAMA DMBOK

DMBok o Data Governace

W dzisiejszej erze cyfrowej, dane stały się jednym z najcenniejszych zasobów dla organizacji. Właściwe zarządzanie danymi staje się nieodzowne, aby wykorzystać ich pełen potencjał i osiągnąć strategiczne cele biznesowe. W ramach tego procesu, dwie kluczowe praktyki wyłaniają się na pierwszy plan: #DataGovernance #DataStewardship. Te dwie koncepcje są nieodłącznie powiązane i razem tworzą fundament skutecznego zarządzania danymi. Ważne jest zrozumienie, że zarządzanie danymi nie jest izolowanym procesem, lecz ściśle związane z kontekstem organizacji. Nie wystarczy jedynie posiadać technologiczne rozwiązania do przechowywania i analizy danych. Efektywne zarządzanie danymi wymaga uwzględnienia szerokiego spektrum czynników, takich ja ...

maj
image-2

Omówienie one-pagerów (diagramów kontekstowych) w DMBoK

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak skutecznie zarządzać danymi w swojej firmie? Metoda DAMA DMBOK to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod na świecie, która umożliwia skuteczne zarządzanie danymi. W tym artykule dowiesz się, jak diagramy kontekstowe DAMA pomogą Ci w zrozumieniu podstawowych elementów metodyki i jak wykorzystać je w praktyce. Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz przygodę z zarządzaniem danymi, czy szukasz sposobu na usprawnienie procesów w swojej firmie - diagramy kontekstowe DAMA są narzędziem, które warto poznać!W ramach metodyki zarządzania danymi wg DAMA (Dama-DM BOK Framework) zdefiniowano spójne obszary tematyczne zwane Data Management Knowledge Area. Omówienie obszarów tematycz ...